Nod rhaglen Twf Swydd Cymru Plws yw eich helpu i ddatblygu'r sgiliau a'r ymddygiadau sy'n arwain at yrfaoedd llwyddiannus. Byddwch yn gweithio tuag at gymhwyster Lefel 1 mewn sgiliau cyflogadwyedd ac yn dysgu sgiliau bywyd defnyddiol a fydd yn eich cefnogi mewn pynciau fel llesiant, byw'n annibynnol, cymuned a dinasyddiaeth a sgiliau digidol.

The Jobs Growth Wales Plus programme aims to help you develop the skills and behaviours that lead to successful careers. You will work towards a Level 1 qualification in employability skills and learn useful life skills that will support you in topics such as well-being, independent living, community & citizenship and digital skills.

The purpose of traineeship programme is to help you to develop the skills and behaviours that lead to successful careers.